• ارسال آثار تولیدات رسانه ای و هنری استان قزوین

    ارسال آثار تولیدات رسانه ای و هنری استان قزوین

    یکی از محورهای این پویش فراخوانی است برای تولید محصولات هنری، ادبی، رسانه ای، صوتی-تصویری و هر آنچه بتواند با قالبی جذاب یک پیام مثبت و ارزشمند فرهنگی و دینی متناسب با این پویش را منتقل نماید، این آثار در بخش ویژه ای مورد داوری و ارزیابی قرار گرفته و با جوایز ارزشمندی مورد تشویق و تقدیر قرار خواهد گرفت.